Corporate Governance

Aanduiding van hoe een onderneming goed, efficiënt en verantwoord geleid moet worden en hoe verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid richting stakeholders, waaronder aandeelhouders, werknemers, afnemers en de samenleving als geheel.