Materiële aspecten

De aspecten die de economische, sociale en milieu impact van de organisatie betreffen, dan wel die de beoordeling en beslissing van stakeholders beïnvloeden.