NOM Business Development (BD)

De NOM afdeling die bedrijven en kennisinstellingen met de juiste competenties bij elkaar brengt om projecten uit te voeren met als doel het omzetten van plannen of ideeën in innovatieve producten, diensten of IP.