NOM fonds

Totale fonds van de NOM, bestaande uit het aanjaagfonds en het groei- en overnamefonds.