Prestatie-indicatoren

Een prestatie-indicator is een meetlat waarmee de prestaties van ondernemingen geanalyseerd kunnen worden.