Topsectorenbeleid

Het beleid van de overheid dat er op gericht is om de negen topsectoren waarin Nederland wereldwijd wil uitblinken, nog sterker te maken. Om dat te bereiken werken overheid, bedrijfsleven, universiteiten en onderzoekscentra samen aan kennisontwikkeling en innovatie.