Verankering

Retentie-activiteiten van de NOM, die er, in samenwerking met gemeenten, voor zorgen dat bedrijven die plannen hebben om een vestiging te sluiten of activiteiten te verplaatsten naar vestigingen buiten de regio, toch in de regio blijven.