Vroegefasefinanciering

VFF financiering van de idee- en planfase van starters.