GRI Content Index

GRI General Disclosures

GRI General Disclosures
1. Organisatieprofiel    
102-1 Naam van de organisatie Voorpagina
102-2 Activiteiten, merken, producten en diensten. Hoe we waarde creëren - Onze strategie en missie
Kerntaken en realisatie in 2018
Interne bedrijfsvoering en Governance: Organisatieprofiel en Governance
102-3 Locatie hoofdkantoor van de organisatie Interne bedrijfsvoering en Governance: Organisatieprofiel en Governance
102-4 Landen waar de organisatie actief is Interne bedrijfsvoering en Governance: Organisatieprofiel en Governance
102-5 Eigendomsstructuur en de rechtsvorm Interne bedrijfsvoering en Governance: Organisatieprofiel en Governance
102-6 Afzetmarkten Hoe we waarde creëren - Onze strategie en missie
Interne bedrijfsvoering en Governance: Organisatieprofiel en Governance
102-7 Omvang van de organisatie Onze medewerkers
Kerntaken en realisatie in 2018
Onze stakeholders en materialiteit
Jaarrekening
102-8 Informatie over personeelsbestand en andere medewerkers Onze medewerkers
102-9 Beschrijving van de keten Hoe we waarde creëren: Waardecreatiemodel
Toelichting op het jaarverslag: Ketenverantwoordelijkheid
Interne bedrijfsvoering en Governance: Organisatieprofiel en Governance
102-10 Significante veranderingen voor de organisatie en de keten Kerntaken en realisatie in 2018
102-11 Toelichting over de toepassing van het voorzorgsprincipe Interne bedrijfsvoering en Governance: Risicomanagement
102-12 Externe initiatieven Hoe we waarde creëren - Onze strategie en missie
Toelichting op het jaarverslag: Ketenverantwoordelijkheid
102-13 Lidmaatschap van (branche-)verenigingen of belangenorganisaties Eurada, NVP, NLD/HIDC, AWVN/VNO-NCW, Duurzaam Noord, Club Diplomatique Fryslân en American Chamber of Commerce.
2. Strategie    
102-14 Verklaring hoogste beslissingsbevoegde Voorwoord van de directie
3. Ethiek en integriteit    
102-16 Waarden, principes en standaarden gedragsnormen Interne bedrijfsvoering en Governance: Integriteit en ethiek
4. Bestuur    
102-18 Bestuursstructuur Organisatieprofiel
Interne bedrijfsvoering en Governance: Organisatieprofiel en Governance
5. Stakeholder betrokkenheid    
102-40 Lijst van groepen belanghebbenden Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
102-41 Collectieve arbeidsovereenkomsten Alle werknemers van de NOM vallen onder een CAO.
102-42 Identificeren en selecteren van belanghebbenden Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
102-43 Benadering voor het betrekken van belanghebbenden Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
102-44 Voornaamste onderwerpen en vraagstukken Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
6. Wijze van rapporteren    
102-45 Deelnemingen in de geconsolideerde jaarrekening Toelichting op het jaarverslag: Over dit verslag
102-46 Bepaling van inhoud en afbakening van het verslag Toelichting op het jaarverslag: Over dit verslag
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
102-47 Lijst van materiële aspecten Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
102-48 Herformuleren van eerder verstrekte informatie Niet van toepassing
102-49 Veranderingen in verslaglegging Er hebben zich geen significante veranderingen voorgedaan met betrekking tot de materiële aspecten
102-50 Rapportageperiode Toelichting op het jaarverslag: Over dit verslag
102-51 Datum van meest recente verslag Toelichting op het jaarverslag: Over dit verslag
102-52 Verslaggevingscyclus Toelichting op het jaarverslag: Over dit verslag
102-53 Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan Contact
Persinformatie
102-54 Claims omtrent het rapporteren in overeenstemming met de GRI Standards Toelichting op het jaarverslag: Over dit verslag
102-55 GRI Inhoudsopgave GRI Content Index
102-56 Externe assurance Toelichting op het jaarverslag: Over dit verslag

GRI Specific Disclosures per materieel thema

GRI Specific Disclosures per materieel thema
Economische groei via investeringen    
103 Managementbenadering Voorwoord van de directie
Hoe we waarde creëren
Kerntaken en realisatie in 2018
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
Eigen indicator Aantal verstrekte financieringen
FDI: Investeringen (in miljoenen)
Kerntaken en realisatie in 2018
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
Economische groei via acquisitie    
103 Managementbenadering Voorwoord van de directie
Maatschappelijke waardecreatie
Kerntaken en realisatie in 2018
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
Eigen indicator Aantal gegenereerde leads
Aantal Investor Relations gesprekken
Aantal afgeronde projecten
Kerntaken en realisatie in 2018
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
Economische groei via innovatie    
103 Managementbenadering Voorwoord van de directie
Maatschappelijke waardecreatie
Kerntaken en realisatie in 2018: Flinc en BD
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
Eigen indicator Aantal innovatieprojecten
Aantal ondernemingen 'investor ready'
Kerntaken en realisatie in 2018
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
Risicobereidheid    
103 Managementbenadering Kerntaken en realisatie in 2018
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
Interne bedrijfsvoering en governance: Risicomanagement
Eigen indicator Gerealiseerde startersfinancieringen vanuit Flinc Kerntaken en realisatie in 2018: Flinc
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
Klantvraag centraal    
103 Managementbenadering Voorwoord van de directie
Hoe we waarde creëren - Onze strategie en missie
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
Eigen indicator Aantal nieuwe referenties
Net Promotor Score
Kerntaken en realisatie in 2018
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
Sociale waarde van onze producten en diensten    
103 Managementbenadering Voorwoord van de directie
Maatschappelijke waardecreatie
Kerntaken en realisatie in 2018
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
Eigen indicator Aantal arbeidsplaatsen (in FTE) Hoe we waarde creëren: Waardecreatiemodel
Kerntaken en realisatie in 2018
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
Inclusieve financiering    
103 Managementbenadering Kerntaken en realisatie in 2018
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit
Eigen indicator Aantal gefinancierde ondernemingen Hoe we waarde creëren: Waardecreatiemodel
Kerntaken en realisatie in 2018
Toelichting op het jaarverslag: Onze stakeholders en materialiteit