In totaal hebben 30 MKB-ondernemingen zich in 2018 gemeld bij Flinc. Dat zijn minder dan verwacht, maar we hopen komend jaar meer ondernemers van dienst te kunnen zijn. Met zes van deze dertig is daadwerkelijk een onderzoeksproject gestart. Afgelopen jaar is met behulp van Flinc één MKB-onderneming gefinancierd met een bedrag van €150.000.