Innovatieve projecten

Innoveren draait per definitie om samenwerken. Dat is de veronderstelling waar de NOM van uitgaat. Als spil in de lokale omgeving kijkt de NOM naar de innovatiebehoefte van lokale ondernemers en verbindt deze in innovatieve projecten aan netwerken en met partners. Zo verhoogt de NOM samen met bedrijven in de regio de potentie om op termijn toegevoegde waarde te creëren voor de noordelijke economie en voor de betrokken bedrijven.

Veel projecten vinden plaats in coalities waarbij bedrijven uit verschillende sectoren betrokken zijn. Zo komen verschillende kennisgebieden bij elkaar en ontstaan projecten waaruit nieuwe producten en diensten kunnen voortkomen.

Vanuit een projectidee wordt een projectgroep geformeerd met daarin ondernemers en kennisinstellingen. NOM begeleidt dit proces en faciliteert het samenwerken tussen de verschillende partijen om tot een projectplan te komen. Hierin staat uitgewerkt wat het doel is van het project, hoe het project gefinancierd zou moeten worden en wie wat bijdraagt om het idee uiteindelijk tot een product of marktrijpe technologie te ontwikkelen. Ook helpt de NOM bij de totstandkoming van de financiering voor de projecten. Vaak wordt een groot deel door de betrokken partijen zelf gefinancierd, aangevuld met kapitaal van bijvoorbeeld kennisinstellingen en subsidies.

De voorwaarde die de NOM stelt is dat er vanuit samenwerking innovaties ontwikkeld moeten worden en dat er sprake is van een uitgesproken groeiambitie. Door de omvang en het innovatieve karakter dragen de projecten bij aan de versterking van de structuur en de concurrentiekracht van de economie van Noord-Nederland. Voor de uitvoering van deze activiteiten ontvangt NOM subsidie van de drie noordelijke provincies en het Ministerie van Economische Zaken & Klimaat.

De innovatieprojecten waar de NOM in 2018 in heeft deelgenomen zijn BioEconomie, Agrifood & Biobased, Chemport Europe, Food2020, Inn2Power, Innofest, The Region of Smart Factories, Water Alliance en World Class Composite Solutions. Door de ontwikkeling van deze projecten gaat onze impact verder dan het creëren van banen en dragen we ook bij aan andere maatschappelijk relevante thema’s. BioEconomie ontwikkelt bijvoorbeeld biobased bouwstenen voor materialen en chemicaliën en draagt zo, net als Chemport Europe, bij aan de transitie naar een circulaire economie. Een ander voorbeeld is Food2020, een project dat de foodsector in de Nederlandse-Duitse grensregio voorbereidt op het jaar 2020. Het project is gebaseerd op de EU 2020-strategie, waarbij het draait om slimme, duurzame en inclusieve groei. In lijn met deze strategie ondersteunt Food2020 het MKB met onderzoek naar het creëren van innovatieve producten, diensten en toepassingen. Denk bijvoorbeeld aan Landgoud, een akkerbouwbedrijf uit Kloosterburen, dat risottorijst maakt van lokale producten, zoals parelspelt.